Litobratřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky

Roční poplatky občanů:

  • Odpady (Změna!) - 621,-Kč za osobu za rok

                                        - 621,-Kč za trvale neobydlenou nemovitost

    Splatnost poplatků za odvoz odpadů je do 30.11.2022

  • Voda (Změny!)

Plánovaná kalkulace vody pro rok 2022 (455.93 kB)

 V roce 2022 proběhne několik odečtů vodoměrů (pravděpodobně čtvrtletně) a vždy bude vystavena faktura za skutečnou spotřebu (za daný časový úsek) se závazným termínem splatnosti. V případě změn budou občani informování dle zvyklostí.

Cena vodného za odběr pitné vody z obecního vodovodu na rok 2022 bude teprve stanovena.

Cena vodného za odběr pitné vody z obecního vodovodu na rok 2021:

Cena platná od 1.1.2021 do 31.12.2021

vodné      cena bez DPH................................28,59Kč/m3

                 cena s DPH....................................31,45Kč/m3

 

  • Pes (Změna) - 50,-Kč za rok (Sleva pro občany starší 65 let: 20,-Kč za rok)

 

Poplatky za hřbitovní místo na 10 let:

Hrob o rozměrech 2x1m - 120,-Kč na 10 let

Hrob o rozměrech 2x2m - 240,-Kč na 10 let

 

Úhradu lze provést na bankovní účet:

Číslo účtu: 15020741/0100

Variabilní symbol pro poplatky občanů: číslo popisné vašeho domu