Litobratřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky

Roční poplatky občanů 2024:

  • Odpady                  - 714,-Kč za osobu za rok

                                        - 714,-Kč za trvale neobydlenou nemovitost

    Splatnost poplatků za odvoz odpadů je do 30.11.2024
    Jako variabilní symbol při bankovním převodu uvedete číslo domu.

____________________________________________________________________________

  • Voda (Změny!)
    Rok 2024
    Cena vodného:  33,60 Kč/m3 (včetně DPH)
    Cena stočného:  73,- Kč/m3 (včetně DPH)

Plánovaná kalkulace vody pro rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 410.63 kB

V roce 2024 proběhne několik odečtů vodoměrů a vždy bude vystavena faktura za skutečnou spotřebu (za daný časový úsek) se závazným termínem splatnosti.

Splatnost vodného a stočného dle termínu na faktuře.

Při platbě bankovním převodem uvedete variabilní symbol z faktury.

Posílejte přesnou částku dle faktury.

_____________________________________________________________________________

  • Pes - 50,-Kč za rok (Sleva pro občany starší 65 let: 20,-Kč za rok)

Je povinností občanů oznamovat změny počtu psů do 10 dní od vzniklé zkutečnosti

Splatnost poplatku za psa je do 30.11.2024.

Při platbě bankovním převodem uvedete jako variabilní symbol číslo domu.

V platnost vešla nová obecní vyhláška závazná hlavně pro majitele psů:

_____________________________________________________________________________

Poplatky za hřbitovní místo na 10 let:

Hrob o rozměrech 2x1m - 120,-Kč na 10 let

Hrob o rozměrech 2x2m - 240,-Kč na 10 let

_____________________________________________________________________________

Úhrady lze provést na bankovní účet OÚ Litobratřice:

Číslo účtu: 15020741/0100

Variabilní symbol pro poplatky občanů: číslo popisné vašeho domu nebo u poplatku za vodu variabilní symbol z faktury