Litobratřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky

Roční poplatky občanů 2023:

  • Odpady (Změna!) - 714,-Kč za osobu za rok

                                        - 714,-Kč za trvale neobydlenou nemovitost

    Splatnost poplatků za odvoz odpadů je do 30.11.2023
    Jako variabilní symbol při bankovním převodu uvedete číslo domu.

____________________________________________________________________________

  • Voda (Změny!)
    Rok 2023
    Cena vodného: 31,45 Kč/m3 (včetně DPH)
    Cena stočného: 52,14 Kč/m3 (včetně DPH)

Kalkulace vody na rok 2023

V roce 2023 proběhne několik odečtů vodoměrů a vždy bude vystavena faktura za skutečnou spotřebu (za daný časový úsek) se závazným termínem splatnosti.

Splatnost vodného a stočného dle termínu na faktuře.

Při platbě bankovním převodem uvedete variabilní symbol z faktury.

_____________________________________________________________________________

  • Pes (Změna) - 50,-Kč za rok (Sleva pro občany starší 65 let: 20,-Kč za rok)

Je povinností občanů oznamovat změny počtu psů do 10 dní od vzniklé zkutečnosti

Splatnost poplatku za psa je do 30.11.2023.

Při platbě bankovním převodem uvedete jako variabilní symbol číslo domu.

V platnost vešla nová obecní vyhláška závazná hlavně pro majitele psů:

_____________________________________________________________________________

Poplatky za hřbitovní místo na 10 let:

Hrob o rozměrech 2x1m - 120,-Kč na 10 let

Hrob o rozměrech 2x2m - 240,-Kč na 10 let

_____________________________________________________________________________

Úhrady lze provést na bankovní účet OÚ Litobratřice:

Číslo účtu: 15020741/0100

Variabilní symbol pro poplatky občanů: číslo popisné vašeho domu nebo u poplatku za vodu variabilní symbol z faktury